3 Contoh Karangan Jenis Laporan

Contoh 1: Karangan Jenis Laporan

Tajuk : Laporan Sambil Belajar ke Bangunan Parlimen

Isi Laporan:

Latar Belakang:
Laporan ini disediakan berdasarkan lawatan sambil belajar ke Bangunan Parlimen yang telah dijalankan pada [tanggal lawatan]. Tujuan lawatan ini adalah untuk memberi peluang kepada peserta-peserta untuk memahami lebih mendalam tentang sistem pemerintahan dan peranan Bangunan Parlimen dalam proses pembuatan undang-undang.

Aktiviti Lawatan:
Peserta-peserta diberi penerangan oleh pemandu pelawat yang kompeten tentang sejarah, seni bina, dan fungsi utama Bangunan Parlimen. Mereka juga berpeluang menghadiri sesi perbahasan di dewan dan berinteraksi dengan wakil rakyat yang sedia memberikan penjelasan mengenai tugas dan tanggungjawab mereka.

Pengalaman dan Pembelajaran:
Keseluruhan, lawatan ini memberikan pengalaman yang sangat bermanfaat kepada peserta. Mereka dapat melihat secara langsung proses demokratik, bertemu dengan wakil rakyat, dan menyedari pentingnya peranan setiap ahli dalam sistem pemerintahan. Ini membantu meningkatkan kesedaran dan pemahaman mereka terhadap sistem politik negara.

Cadangan dan Harapan:
Berdasarkan pengalaman ini, cadangan dibuat agar lebih banyak program sambil belajar seperti ini diadakan untuk pelajar-pelajar dan masyarakat umum. Diharapkan agar lebih ramai yang dapat memahami dan menghargai proses demokrasi serta mengambil bahagian dalam pembangunan negara.

Disediakan oleh:
[Your Name]
[Jawatan]

Tandatangan:


[Tandatangan]

Nama dan Jawatan:
[Your Name]
[Jawatan]

Tarikh:

Contoh 2: Karangan Jenis Laporan

Tajuk : Laporan Lawatan Sambil Belajar ke Pusat Sains Negara

Isi Laporan:

Latar Belakang:
Laporan ini disusun berdasarkan pengalaman lawatan sambil belajar ke Pusat Sains Negara yang telah dijalankan pada [tanggal lawatan]. Tujuan utama lawatan ini adalah untuk memberikan peluang kepada peserta untuk mendalami pengetahuan sains dan teknologi melalui interaktif dan pengalaman langsung.

Aktiviti Lawatan:
Peserta diberi taklimat awal oleh pemandu yang terlatih, membahas sejarah pusat dan rangkaian pameran serta aktiviti yang tersedia. Lawatan merangkumi pengenalan kepada eksperimen sains, demonstrasi, dan penyelidikan yang merangsang minat terhadap bidang sains.

Pengalaman dan Pembelajaran:
Peserta lawatan mendapat kesempatan untuk menyertai aktiviti praktikal dan belajar melalui pengalaman langsung. Ini termasuklah interaksi dengan pameran interaktif, mengikuti demonstrasi eksperimen, dan mendengar ceramah ringkas daripada pakar sains. Pengalaman ini membantu meningkatkan minat dan pemahaman mereka terhadap ilmu sains.

Cadangan dan Harapan:
Berdasarkan pengalaman positif ini, dicadangkan agar lebih banyak program lawatan sambil belajar diatur, terutama yang berkaitan dengan bidang sains dan teknologi. Semakin banyak peluang yang diberikan kepada pelajar dan masyarakat untuk mengeksplorasi dan menghargai sains, semakin besar potensi untuk meningkatkan taraf pendidikan sains dalam komuniti.

Disediakan oleh:
[Your Name]
[Jawatan]

Tandatangan:


[Tandatangan]

Nama dan Jawatan:
[Your Name]
[Jawatan]

Tarikh:

Contoh 3: Karangan Jenis Laporan

Tajuk : Laporan Lawatan Sambil Belajar ke Kilang Batik

Isi Laporan:

Latar Belakang:
Laporan ini disusun berdasarkan lawatan sambil belajar ke kilang batik yang dilaksanakan pada [tanggal lawatan]. Tujuan utama lawatan ini adalah untuk memberikan peserta pemahaman mendalam mengenai proses pembuatan batik, serta menghargai keindahan dan seni dalam warisan budaya tempatan.

Aktiviti Lawatan:
Peserta lawatan diajar oleh pengajar yang mahir dalam seni batik tentang sejarah batik, teknik pembuatan, dan corak-coral yang digunakan. Mereka dapat menyaksikan secara langsung proses mencantum, melukis, dan mewarna kain batik. Selain itu, peserta juga diberi peluang untuk mencuba membuat batik sendiri.

Pengalaman dan Pembelajaran:
Lawatan ini memberikan peserta peluang untuk merasai sendiri keunikan proses kreatif dalam membuat batik. Mereka dapat menghayati keterampilan seni yang diperlukan, mengenali bahan-bahan yang digunakan, dan memahami nilai kultural yang terkandung dalam setiap corak batik. Pengalaman ini memperkaya pengetahuan mereka tentang seni dan budaya tempatan.

Cadangan dan Harapan:
Berdasarkan pengalaman ini, dicadangkan agar lebih banyak program lawatan sambil belajar diatur ke kilang-kilang tradisional. Hal ini dapat mempromosikan warisan seni dan kerajinan tempatan, serta memupuk kecintaan terhadap budaya kita sendiri. Diharapkan agar lebih ramai yang dapat menghayati keindahan seni tradisional melalui pengalaman langsung.

Disediakan oleh:
[Your Name]
[Jawatan]

Tandatangan:


[Tandatangan]

Nama dan Jawatan:
[Your Name]
[Jawatan]

Tarikh:

Related posts