Antara yang berikut, aspek yang manakah menerangkan Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT)?

Antara yang berikut, aspek yang manakah menerangkan Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT)?

Jawapan:

Liabiliti terhad

Related posts