Apa yang dimaksudkan dengan kitar karbon?

Apa yang dimaksudkan dengan kitar karbon?

Jawapan:
Kitaran karbon merujuk kepada aliran karbon dalam pelbagai bentuk dan fasa yang melibatkan pelbagai proses seperti fotosintesis, respirasi, pembakaran, pereputan, dan pengaratan.

Related posts