Apakah bentuk pemulauan kepada Nabi Muhammad S.A.W. dan keluarganya?

Apakah bentuk pemulauan kepada Nabi Muhammad S.A.W. dan keluarganya?

Jawapan:

Bentuk pemulauan kepada Nabi Muhammad S.A.W. dan keluarganya ialah

  • Tidak menjalankan aktiviti jual beli
  • Tidak memberikan sebarang bentuk pertolongan
  • Tidak berkahwin dengan anggota keluarga nabi

Related posts