Apakah maksud kitaran nutrien?

Apakah maksud kitaran nutrien?


Jawapan:
Kitaran nutrien adalah aliran unsur-unsur kimia seperti Karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan kalsium melalui pelbagai proses daripada satu fasa kepada fasa yang lain dalam sebuah kitaran yang lengkap secara berterusan dan berkesinambungan.

Related posts