Apakah sumbangan tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian?

Apakah sumbangan tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian?

Jawapan:

Sumbangan tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian ialah

  • Memperkenalkan sistem pengairan
  • Memperkenalkan alat pertanian daripada besi
  • Menggunakan cangkul
  • Menggunakan sabit
  • Memperkenalkan teknologi pembajakan
  • Memperkenalkan batas untuk tanaman

Related posts