Apakah tujuan pendidikan di India?

Apakah tujuan pendidikan di India?

Jawapan:

Tujuan pendidikan di India ialah

  • Dapat menambah ilmu
  • Dapat mengatasi buta huruf
  • Dapat jawatan dalam perkhidmatan
  • Dapat menerap nilai-nilai murni
  • Dapat menghadapi hari selepas mati

Related posts