Apakah yang anda faham tentang Akta Tanah Simpanan Melayu?

Apakah yang anda faham tentang Akta Tanah Simpanan Melayu?

Jawapan:

Akta Tanah Simpanan Melayu adalah undang-undang yang diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan pada tahun 1913. Akta ini dikatakan oleh British untuk menjamin kelangsungan masa depan ekonomi, sosial, dan politik orang Melayu. Tujuan utama akta ini adalah untuk mengelak tanah orang Melayu berpindah kepada orang asing.

Melalui akta ini, Residen berkuasa mengisytiharkan mana-mana kawasan tanah milik orang Melayu sebagai Tanah Simpanan Melayu. Walaupun akta ini seolah-olah melindungi orang Melayu, ia sebenarnya melindungi kepentingan ekonomi penjajah British.

Akta ini juga melarang orang Melayu daripada menanam sebarang tanaman komersial di kawasan Tanah Simpanan Melayu. Kebanyakan kawasan yang diisytiharkan sebagai Tanah Simpanan Melayu juga tidak subur. Jika adapun kawasan yang subur, keluasannya kecil .

Secara keseluruhan, Akta Tanah Simpanan Melayu mempunyai impak yang kompleks dan bersejarah terhadap masyarakat Melayu dan tanah mereka. Walaupun ia mempunyai beberapa aspek positif, seperti perlindungan tanah Melayu daripada dipindahkan kepada orang asing, ia juga mempunyai beberapa kesan negatif, seperti larangan menanam tanaman komersial dan kawasan tanah yang kurang subur.

Related posts