Apakah yang dimaksudkan dengan abiotik?

Apakah yang dimaksudkan dengan abiotik?

Jawapan:
Abiotik ialah kumpulan bukan hidup yang terdapat dalam sesebuah sistem seperti air, udara, tanah dan mineral seperti nutrien. Abiotik amat penting dalam sesebuah ekosistem kerana ia merupakan habitat hidupan.

Related posts