Apakah yang dimaksudkan dengan aras trofik?

Apakah yang dimaksudkan dengan aras trofik?

Jawapan:
Aras trofik merujuk kepada kedudukan atau peringkat organisma dalam rangkaian makanan atau siratan makanan dalam suatu ekosistem. Organisma pada aras trofik tertentu bergantung kepada organisma lain untuk mendapatkan makanan.

Related posts