Apakah yang dimaksudkan dengan autotrof?

Apakah yang dimaksudkan dengan autotrof?

Jawapan:
Autotrof ialah tumbuhan yang boleh memproses makanan sendiri dengan menggunakan cahaya matahari yang diterimanya melalui proses fotosintesis. Tumbuhan hijau akan, menukarkan karbon dioksida dan air dan membentuk gula serta mengeluarkan gas oksigen sebagai bahan sampingan.

Related posts