Apakah yang dimaksudkan dengan autotrof?

Apakah yang dimaksudkan dengan autotrof?

Jawapan:
Autotrof merujuk kepada organisma yang mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis atau kemosintesis, seperti tumbuhan hijau yang menggunakan cahaya matahari untuk menghasilkan makanan dari bahan anorganik.

Related posts