Apakah yang dimaksudkan dengan kerpasan?

Apakah yang dimaksudkan dengan kerpasan?

Jawapan:
Kerpasan merujuk kepada air yang turun ke permukaan bumi dalam pelbagai bentuk seperti pepejal, cecair, dan gas. Ini termasuklah hujan, hujan batu, salji, dan embun yang turun dalam intensiti yang berbeza.

Related posts