Apakah yang dimaksudkan dengan keseimbangan ekologi?

Apakah yang dimaksudkan dengan keseimbangan ekologi?

Jawapan:
Keseimbangan ekologi bermaksud sesebuah ekosistem mempunyai keupayaan pemulihan kendiri untuk mencapai keseimbangan dan kestabilan yang berkekalan. Keseimbangan ekologi dapat dicapai melalui keseimbangan input dan output tenaga yang menghasilkan kitaran lengkap.

Related posts