Apakah yang dimaksudkan dengan sistem suria?

Apakah yang dimaksudkan dengan sistem suria?

Jawapan:
Sistem suria merujuk kepada satu sistem di Galaksi Bima Sakti yang terdiri daripada matahari bersama dengan sembilan planet, ribuan bintang, bulan, meteorit, dan benda langit lain yang beredar mengelilingi matahari.

Related posts