Bagaimanakah Shih Huang Ti berjaya mengukuhkan kedudukannya?

Bagaimanakah Shih Huang Ti berjaya mengukuhkan kedudukannya?

Jawapan:

  • Menyatukan kerajaan kecil
  • Memerintah secara tegas dan mutlak
  • Menghapuskan golongan bangsawan
  • Melantik gabenor dan panglima tentera
  • Membina Tembok Besar China
  • Menggunakan pemerintahan berpusat

Related posts