Cadangkan dua langkah pemuliharaan kawasan pantai yang mengalami hakisan.

Cadangkan dua langkah pemuliharaan kawasan pantai yang mengalami hakisan.

Jawapan:
(i) Lakukan pemupukan pantai dengan menambah pasir untuk meninggikan kawasan pantai yang terkena hakisan.
(ii) Penanaman semula pokok bakau atau ru untuk menghalang hakisan dan menggalakkan pemendapan.
(iii) Melaksanakan kempen pendidikan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kawasan pantai.

Related posts