Faktor Kebangkitan Nasionalisme Masa Sebelum Perang Dunia Kedua

Faktor Kebangkitan Nasionalisme Masa Sebelum Perang Dunia Kedua

Kebangkitan nasionalisme di Tanah Melayu, masa sebelum Perang Dunia Kedua, merupakan satu fasa penting dalam sejarah politik dan sosial negara. Faktor-faktor yang menyumbang kepada fenomena ini meliputi perubahan politik, pengaruh pendidikan, dasar kolonial British, pendudukan Jepun, penguasaan Parti Komunis Malaya (PKM), perkembangan mesin cetak, gerakan Pan-Islamisme Sedunia, serta kesedaran politik serantau, terutama pengaruh dari Indonesia.

A. Jawapan Lengkap:

 1. Pengenalan Sistem Politik Barat:
  Penubuhan sistem politik Barat oleh British menyebabkan perubahan dalam pentadbiran tempatan. Penempatan Residen untuk mengambil alih pentadbiran negeri dan penyingkiran pembesar tempatan menggugat kepercayaan masyarakat tempatan terhadap tradisi dan maruah mereka.
 2. Perkembangan Sistem Pendidikan:
  Pendidikan yang diperkenalkan oleh British mencetuskan golongan intelek Melayu yang mampu memikirkan kepentingan bangsa. Mereka menyedari keperluan untuk menyumbangkan tenaga dan fikiran mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan.
 3. Dasar British:
  Dasar-dasar yang menggalakkan kedatangan pelabur asing menyebabkan meningkatnya jumlah imigran di Tanah Melayu, yang mengakibatkan persaingan dengan penduduk tempatan dalam bidang ekonomi. Pembukaan bandar baru dan kemajuan ekonomi menyebabkan jurang sosial antara penduduk tempatan dan imigran semakin melebar.
 4. Pendudukan Jepun:
  Pendudukan Jepun menjadi pemangkin kepada gerakan nasionalisme dengan menekankan konsep kemerdekaan dan kemandirian. Walau bagaimanapun, penindasan dan kesengsaraan hidup di bawah pentadbiran Jepun menyebabkan sebahagian penduduk tetap benci terhadap penjajahan.
 5. Penguasaan Parti Komunis Malaya (PKM):
  PKM memperjuangkan penentangan terhadap penjajahan dan memulakan penyebaran ideologi komunis, walaupun cara mereka sering kali berlebihan dan kejam.
 6. Kemunculan Mesin Cetak:
  Penyebaran ideologi menentang penjajah melalui media cetak menyumbang kepada peningkatan kesedaran politik dan nasionalisme di kalangan rakyat.
 7. Gerakan Pan-Islamisme Sedunia:
  Gerakan ini memberi pengaruh besar terhadap kesedaran umat Islam di Tanah Melayu untuk menentang penjajahan Barat dan mendorong kebangkitan kebangkitan nasionalisme.
 8. Kesedaran Politik Serantau:
  Pengaruh kesedaran politik dari Indonesia, yang rapat secara geografi dan budaya dengan Tanah Melayu, turut menyumbang kepada kebangkitan nasionalisme di sini.

B. Jawapan Ringkas:

Kebangkitan nasionalisme sebelum Perang Dunia Kedua disebabkan oleh pengenalan sistem politik Barat, perkembangan sistem pendidikan, dasar kolonial British, pendudukan Jepun, penguasaan PKM, kemunculan mesin cetak, gerakan Pan-Islamisme Sedunia, serta kesedaran politik serantau, terutama pengaruh dari Indonesia.

Penting untuk memahami bahawa gabungan faktor-faktor ini telah membentuk landskap politik dan sosial yang mengakibatkan peningkatan kesedaran akan kepentingan kemerdekaan dan pembentukan negara yang berdaulat di kalangan rakyat Tanah Melayu.

Related posts