Huraikan fungsi saprofit dalam hutan hujan tropika.

Huraikan fungsi saprofit dalam hutan hujan tropika.

Jawapan:
Berfungsi menghuraikan bahan-bahan organisma yang mati dan reput dalam sesebuah ekosistem dan menghasilkan nutrien bukan organik, faitu nitrogen, fosforus, karbon potassium dan sebagainya yang berguna kepada pengeluar, iaitu tumbuhan untuk tumbuh dan membesar dan menghasilkan makanan.

Related posts