Huraikan perbezaan antara siratan makanan dengan rantaian makanan.

Huraikan perbezaan antara siratan makanan dengan rantaian makanan.

Jawapan:

  • Rantaian makanan – pemindahan atau aliran tenaga, elemen kimia atau beberapa jenis sebatian dari satu organisma ke organisma yang lain di sepanjang satu aliran melalui proses makan dan dimakan bermula daripada tumbuhan sebagai pengeluar hingga pengguna tertier.
  • Siratan makanan – pemindahan atau aliran tenaga, elemen kimia atau beberapa jenis sebatian dari satu organisma ke organisma yang lain melalui pelbagai arah aliran yang kompleks melalui proses makan dan dimakan bermula daripada tumbuhan sebagai pengeluar hingga pengguna tertier dalam sesuatu ekosistem.

Related posts