Huraikan proses aliran tenaga dalam siratan makanan yang terdapat dalam ekosistem pertanian.

Huraikan proses aliran tenaga dalam siratan makanan yang terdapat dalam ekosistem pertanian.

Jawapan:
Dalam ekosistem pertanian, aliran tenaga bermula dengan penggunaan tenaga matahari oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Tenaga ini kemudian dipindahkan kepada pengguna primer (haiwan pengguna tumbuhan) yang menggunakan tenaga untuk pergerakan, pembesaran, dan pembiakan.

Related posts