(Jawapan) Jelaskan Peranan Golongan Berikut Dalam Sistem Sosial Kesultanan Melayu Melaka: (i) Golongan Pemerintah (ii) Golongan Rakyat

Jelaskan Peranan Golongan Berikut Dalam Sistem Sosial Kesultanan Melayu Melaka: (i) Golongan Pemerintah (ii) Golongan Rakyat

Jawapan:

(i) Golongan pemerintah mempunyai tanggungjawab besar untuk menguruskan negara dan menjaga kebajikan rakyat. Mereka bertindak sebagai teladan kepada rakyat dan memastikan keselamatan serta keamanan negeri. Peranan mereka termasuklah:

Read More
 • Menjadi teladan budiman kepada rakyat.
 • Mengawasi kesejahteraan serta keselamatan negeri.
 • Membina perpaduan di kalangan rakyat.
 • Bertanggungjawab terhadap kemakmuran dan kestabilan kerajaan.
 • Menetapkan undang-undang untuk mengawal perlakuan rakyat.
 • Memelihara keamanan di kawasan yang diperintah.
 • Menjaga kebajikan rakyat dengan adil.
 • Menjaga hubungan baik antara Sultan dengan rakyat.
 • Mengutip hasil melalui sistem perpajakan.
 • Membekalkan tenaga kerja melalui sistem kerah.

(ii) Golongan rakyat pula memainkan peranan dalam menunjukkan kesetiaan kepada pemerintah dan menyokong keperluan negara. Mereka menyumbang tenaga kerja serta mematuhi arahan pemerintah tanpa menderhaka. Peranan mereka termasuklah:

 • Menunjukkan taat setia kepada pemerintah.
 • Menghadiri majlis umum untuk mendengar dan menyokong perintah pemerintah.
 • Melaksanakan gotong-royong untuk kepentingan bersama.
 • Membentuk tentera untuk mempertahankan negara.
 • Berperanan sebagai pengayuh atau pendayung kapal perang.
 • Melindungi negara daripada ancaman luar.
 • Mematuhi amalan sosial dan sistem sedia ada.
 • Menjalankan sistem kerah dalam melaksanakan tugas.
 • Membantu dalam pembinaan istana dan jalan.
 • Melaksanakan sistem serah dalam menjalankan tugas atau membayar cukai.

Related posts