(Jawapan) Jelaskan peranan institusi tersebut dalam perkembangan nasionalisme di negara kita. (Maktab Perguruan Sultan Idris (SITC))

Jelaskan peranan institusi tersebut dalam perkembangan nasionalisme di negara kita. (Maktab Perguruan Sultan Idris (SITC))

Jawapan:

Institusi Maktab Perguruan Sultan Idris (SITC) memainkan peranan yang penting dalam perkembangan nasionalisme di negara kita. Ini adalah beberapa sumbangan mereka:

Read More
  • Melahirkan semangat kebangsaan bangsa Melayu dengan menggalakkan kesedaran akan identiti dan kepentingan bersama dalam kalangan pelajar.
  • Menghasilkan banyak tokoh penulis dan nasionalis yang berpengaruh dalam sejarah Malaysia, seperti O.T. Dussek, Abdul Hadi Hassan, dan Harun Aminurrashid.

  • Menjadi pemangkin untuk mengasah bakat pelajar dalam penulisan, membantu mereka menyuarakan aspirasi dan gagasan nasionalis.
  • Menghasilkan buku-buku berkualiti yang menyumbang kepada pemikiran nasionalis dan perkembangan intelektual negara.

  • Berperanan sebagai taman ilmu yang mendedahkan pembaharuan dari negara luar, terutamanya melalui kemasukkan bahan bacaan dari Timur Tengah.
  • Menitikberatkan mata pelajaran sejarah dan pendedahan keagungan empayar Melaka di Alam Melayu, memupuk rasa kebanggaan terhadap warisan dan sejarah bangsa Melayu.

  • Menekankan mata pelajaran anyaman, kesihatan, dan sukan, yang merupakan aspek kebudayaan dan kesihatan yang penting dalam membentuk identiti kebangsaan.
  • Melahirkan pertubuhan-pertubuhan seperti Pertubuhan Ikatan Pemuda Pelajar dan Ikatan Semenanjung Borneo yang memainkan peranan penting dalam menggerakkan perjuangan nasionalis.

  • Melahirkan persatuan radikal seperti Kesatuan Melayu Muda yang memperjuangkan kepentingan bangsa Melayu dengan cara yang lebih tegas dan radikal.

Related posts