Jelaskan dua kesan peningkatan kadar hakisan pinggir pantai terhadap kepelbagaian biologi.

Jelaskan dua kesan peningkatan kadar hakisan pinggir pantai terhadap kepelbagaian biologi.

Jawapan:
(i) Hakisan boleh meruntuhkan pokok bakau, mengganggu habitat flora dan fauna serta menghanyutkan telur-telur hidupan akuatik yang melekat pada akar pokok bakau.
(ii) Keruntuhan pokok bakau boleh merosakkan rantaian makanan bagi pelbagai spesies fauna yang bergantung kepada kawasan ekosistem paya bakau.

Related posts