Jelaskan kesan kemusnahan kepelbagaian biologi terhadap persekitaran fizikal.

Jelaskan kesan kemusnahan kepelbagaian biologi terhadap persekitaran fizikal.

Jawapan:
Kemusnahan kepelbagaian biologi menyebabkan gangguan pada saling kebergantungan antara komuniti dalam komponen abiotik persekitaran fizikal. Ini termasuk kurangnya proses infiltrasi air tanah, peningkatan suhu permukaan bumi, kehilangan pelindung semula jadi, dan kurangnya kandungan wap air dari sejatpeluhan. Ini akan mengubah landskap kawasan hutan dari hutan primer kepada hutan sekunder.

Related posts