Jelaskan konsep hijrah.

Jelaskan konsep hijrah.

Jawapan:

Konsep hijrah ialah

  • Dari perkataan arab iaitu berpindah
  • Perpindahan dari satu tempat ke tempat lain
  • Perpindahan orang islam dari kota makkah ke madinah
  • Dilambangkan semangat ingin berubah
  • Perubahan cara berfikir, tingkah laku
  • Meninggalkan keburukan
  • Menegakkan kebenaran

Related posts