Jelaskan maksud dan latar belakang nasionalisme?

Jelaskan maksud dan latar belakang nasionalisme?

Nasionalisme merujuk kepada perasaan cinta akan bangsa dan negara serta gerakan untuk membebaskan tanah air daripada penjajahan. Di Malaysia, nasionalisme telah menjadi sebahagian daripada sejarah yang kaya dengan perjuangan menentang penjajahan British di Tanah Melayu.

A. Jawaban Lengkap:

Nasionalisme merujuk kepada kesedaran dan perasaan kebangsaan yang menggambarkan cinta dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Ia bukan sekadar sentimen emosi semata-mata, tetapi juga satu bentuk identiti kolektif yang mempersatukan masyarakat di dalam sesebuah negara. Di Malaysia, nasionalisme telah menjadi penanda aras dalam sejarah pembentukan negara ini.

Latar belakang nasionalisme di Malaysia boleh dikesan sejak zaman penjajahan British. Penentangan terhadap penjajah mula terbentuk sejak awal abad ke-19, apabila pemimpin tempatan seperti Dol Said, Dato’ Maharajalela, Rentap, dan Mat Salleh muncul sebagai tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan daripada penindasan penjajah. Gerakan ini merupakan respons terhadap eksploitasi dan penindasan yang dilakukan oleh penjajah terhadap penduduk tempatan.

Gerakan nasionalisme di Malaysia terus berkembang pada awal abad ke-20 dengan semakin meluasnya kesedaran politik dan pengetahuan tentang hak asasi manusia serta prinsip-prinsip kemerdekaan. Pada masa yang sama, perkembangan ekonomi dan sosial di kalangan masyarakat tempatan turut memainkan peranan penting dalam mengukuhkan perjuangan nasionalisme.

Tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan politik, gerakan nasionalisme juga bertujuan untuk memelihara kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat tempatan. Ke arah itu, terdapat usaha-usaha untuk mengukuhkan kesedaran kebangsaan dan memupuk semangat patriotisme di kalangan rakyat.

B. Jawaban Ringkas:

Nasionalisme merujuk kepada perasaan cinta terhadap bangsa dan negara serta gerakan membebaskan tanah air daripada penjajahan. Di Malaysia, nasionalisme bermula sejak zaman penjajahan British pada abad ke-19 dengan penentangan oleh tokoh-tokoh seperti Dol Said, Dato’ Maharajalela, Rentap, dan Mat Salleh. Gerakan ini terus berkembang pada awal abad ke-20 dengan peningkatan kesedaran politik dan ekonomi di kalangan masyarakat tempatan.

Related posts