Maklumat berikut menunjukkan pernyataan visi bagi sebuah organisasi perniagaan. VISI “Menjadi syarikat pengeluar sarung tangan getah yang terunggul di Malaysia.” Pernyataan manakah yang benar tentang tujuan visi di atas?

Maklumat berikut menunjukkan pernyataan visi bagi sebuah organisasi perniagaan.
VISI
“Menjadi syarikat pengeluar sarung tangan getah yang terunggul di Malaysia.”
Pernyataan manakah yang benar tentang tujuan visi di atas?

Jawapan:

Pengurus menjadikan visi tersebut sebagai panduan membuat keputusan

Related posts