Maklumat di bawah berkaitan dengan ciri-ciri bagi sesuatu objektif perniagaan ‘Objektif yang dibentuk mempunyai peluang atau tidak mustahil untuk dicapai’

Maklumat di bawah berkaitan dengan ciri-ciri bagi sesuatu objektif perniagaan.

Objektif yang dibentuk mempunyai peluang atau tidak mustahil untuk dicapai

Apakah ciri-ciri objektif tersebut?

jawapan:

Munasabah

Related posts