Maklumat di bawah ini menunjukkan dua Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). > Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) > Majlis Perbandaran Kajang (MPKj) Antara yang berikut, manakah yang merupakan bidang kuasa pihak-pihak di atas? (pilih 2 jawapan)

Maklumat di bawah ini menunjukkan dua Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL)
Majlis Perbandaran Kajang (MPKj)
Antara yang berikut, manakah yang merupakan bidang kuasa pihak-pihak di atas? (pilih 2 jawapan)

Jawapan:

Merangka dan melaksanakan dasar-dasar pembangunan setempat
Menggubal undang-undang kecil berkaitan perniagaan

Related posts