Maklumat di bawah menunjukkan dua buah agensi kerajaan: Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) Majlis Perbandaran Kajang (MPKj). Antara yang berikut, manakah yang merupakan bidang kuasa pihak-pihak di atas? (pilih 2 jawapan)

Maklumat di bawah ini menunjukkan dua Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

  • Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL)
  • Majlis Perbandaran Kajang (MPKj)

Antara yang berikut, manakah yang merupakan bidang kuasa pihak-pihak di atas? (pilih 2 jawapan)

Jawapan:

Merangka dan melaksanakan dasar-dasar pembangunan setempat
Menggubal undang-undang kecil berkaitan perniagaan

Related posts