Mengapakah masyarakat Arab Quraisy tidak dapat menerima Islam?

Mengapakah masyarakat Arab Quraisy tidak dapat menerima Islam?

Jawapan:

Masyarakat Arab Quraisy tidak dapat menerima Islam kerana

  • Perbezaan Dari Segi Kepercayaan
  • Islam Berasaskan Kepecayaan Kepada Allah S.W.T.
  • Quraisy Pula Menyembah Patung Berhala
  • Ajaran Islam Berdasarkan Persamaan Taraf
  • Quraisy Pula Mengamalkan Perbezaan Darjat
  • Islam Berdasarkan Konsep ‘Persaudaraan Islam’
  • Quraisy Pula Mengamalkan Konsep ‘Asabiyah’
  • Amalan Quraisy Spt Mencuri, Menindas Dilarang Dlm Islam
  • Tanggapan Salah Terhadap Tugas Nabi
  • Menggugat Ekonomi Arab Quraisy

Related posts