Mengapakah negara-negara kota di Yunani menumpukan kepada aktiviti perdagangan?

Mengapakah negara-negara kota di Yunani menumpukan kepada aktiviti perdagangan?

Jawapan:

Negara-negara kota di Yunani menumpukan kepada aktiviti perdagangan kerana pelbagai faktor. Pertama, bentuk muka bumi bergunung-ganang menyebabkan tanah tidak sesuai untuk pertanian. Ini menjadikan kekurangan tanah untuk pertanian, menyebabkan mereka bergantung kepada perdagangan untuk mendapatkan bekalan makanan.

Selain itu, peningkatan dalam perdagangan dengan kawasan luar, terutamanya melalui jalan laut, memberi mereka peluang untuk mendapatkan bahan makanan dari luar. Athens sebagai contoh, mendapatkan bekalan makanan dari kawasan selatannya dan Laut Hitam melalui perdagangan laut.

Kehadiran Laut Mediterranean dan Laut Aegean yang mengelilingi mereka juga menjadikan perdagangan laut menjadi lebih mudah dan berkesan. Walaupun mereka menghadapi masalah kekurangan makanan, tetapi dengan perdagangan, mereka dapat mendapatkan bahan makanan dari luar untuk menyokong kehidupan mereka. Oleh itu, aktiviti perdagangan menjadi penting bagi negara-negara kota di Yunani kerana membantu mereka mendapatkan sumber makanan yang diperlukan untuk bertahan hidup.

Related posts