Nyatakan cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara.

Nyatakan cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara.

Jawapan:

  • Melalui penaklukan tentera
  • Melalui perdagangan
  • Melalui peranan Brahmin
  • Melalui pengambilan aspek kebudayaan India yang menarik

Related posts