Nyatakan cara penyebaran Islam di Madinah.

Nyatakan cara penyebaran Islam di Madinah.

Jawapan:

Islam tersebar di Madinah melalui beberapa cara:

  1. Diplomasi: Rasulullah SAW menggunakan pendekatan diplomasi dalam menyebarkan Islam. Beliau berinteraksi dengan berbagai suku dan komuniti, menjalin hubungan baik dan memupuk persefahaman.
  2. Menunjuk teladan yang baik: Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya menunjukkan teladan yang baik dalam kehidupan seharian mereka. Akhlak mulia mereka menarik banyak orang untuk memeluk Islam.
  3. Hantar perutusan: Rasulullah SAW menghantar perutusan kepada pemimpin-pemimpin dan raja-raja di luar Madinah untuk menyampaikan ajaran Islam.
  4. Hantar watikah: Selain perutusan, Rasulullah SAW juga menghantar watikah atau surat kepada pemimpin-pemimpin dan raja-raja, meminta mereka untuk memeluk Islam.
  5. Tidak memaksa: Dalam penyebaran Islam, Rasulullah SAW tidak memaksa sesiapa pun untuk memeluk agama ini. Orang-orang bebas memilih agama mereka sendiri.

Related posts