Nyatakan ciri-ciri pendidikan zaman Vedik di India.

Nyatakan ciri-ciri pendidikan zaman Vedik di India.

Jawapan:

Antara ciri-ciri pendidikan Zaman Vedik ialah

  • Didominasikan oleh kaum lelaki
  • Mementingkan keagamaan
  • Pembelajaran kitab veda
  • Kaedah penghafalan kitab
  • Diajar dalam bahasa sanskrit
  • Karya saintifik dan falsafah dipelajari

Related posts