Nyatakan dua kesan gangguan ekosistem terhadap spesies flora dan fauna.

Nyatakan dua kesan gangguan ekosistem terhadap spesies flora dan fauna.

Jawapan:
Dua kesan gangguan ekosistem terhadap spesies flora dan fauna:
(i) Flora – Tumbuh-tumbuhan akan mati dan kering kerana tidak dapat menghasilkan makanan kerana kekurangan sumber air dan matahari untuk proses pembesaran dan pembiakan.
(ii) Fauna – Pengguna primer dan sekunder akan berkurangan kerana kekurangan makanan. Tumbuhan tidak dapat menghasilkan makanan. Populasi pengguna tertier meningkat dengan cepat dan banyak kerana mempunyai sumber makanan yang banyak yang terdiri daripada pengguna sekunder dan primer.

Related posts