Nyatakan faktor berlakunya hijrah 622 M.

Nyatakan faktor berlakunya hijrah 622 M.

Jawapan:

Faktornya berlakunya hijrah ialah

  • Penentangan berterusan Quraisy
  • Ada pakatan untuk membunuh baginda
  • Jemputan masyarakat Arab Madinah
  • Ingin menyebarkan Islam
  • Perintah Allah menerusi wahyu

Related posts