Nyatakan faktor perkembangan ilmu perubatan dalam tamadun berikut.

Nyatakan faktor perkembangan ilmu perubatan dalam tamadun berikut.

Jawapan:

Tamadun India

Kecenderungan dalm fisiologi (yoga)

Tamadun China

Pengamalan Yin dan Yang

Related posts