Nyatakan faktor perkembangan kerajaan Srivijaya.

Nyatakan faktor perkembangan kerajaan Srivijaya.

Jawapan:

Faktor perkembangan kerajaan Srivijaya ialah

  • Tentera laut yang besar
  • Mengawal perdagangan
  • Mengawal keselamatan
  • Kedudukan strategik
  • Tempat persinggahan kapal dagang
  • Kaya hasil dagangan
  • Pelabuhan strategik
  • Menghasilkan kapal besar

Related posts