Nyatakan satu faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem hutan.

Nyatakan satu faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem hutan.

Jawapan:
Satu faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem hutan:
(i) Penyahhutanan secara semula jadi
(ii) Pembinaan empangan hidroelektrik
(iii) Pembalakan tanpa kawalan
(iv) Aktiviti pertanian
(v) Pembangunan infrastruktur

Related posts