Nyatakan tiga ciri piramid ekologi.

Nyatakan tiga ciri piramid ekologi.

Jawapan:

  • Bentuk piramidal yang menunjukkan jumlah atau biomassa organisma pada setiap aras trofik.
  • Pengurangan tenaga atau biomassa dengan meningkatnya aras trofik.
  • Ketergantungan struktur piramid kepada hubungan makanan dalam ekosistem.

Related posts