Nyatakan tiga ciri sistem pemerintahan demokrasi yang diamalkan di Athens?

Nyatakan tiga ciri sistem pemerintahan demokrasi yang diamalkan di Athens?

Jawapan:

Tiga ciri sistem pemerintahan demokrasi yang diamalkan di Athens adalah:

Dewan Perhimpunan: Dewan ini merupakan elemen penting dalam sistem pemerintahan Athens. Ia merupakan platform di mana warganegara lelaki berpeluang menjadi anggota dan berpartisipasi dalam proses membuat keputusan.

Kuasa Dewan Perhimpunan: Dewan Perhimpunan mempunyai kuasa penuh terhadap ahli Majlis, Majistret dan Juri. Ini menunjukkan bahawa kuasa tertinggi berada di tangan rakyat melalui wakil mereka di Dewan Perhimpunan.

Hak Mengundi: Hanya warganegara lelaki yang dibenarkan mengundi. Ini menunjukkan bahawa pada masa itu, hak politik terhad kepada golongan tertentu dalam masyarakat.

Related posts

1 comment

Comments are closed.