Nyatakan tiga komponen abiotik yang terdapat dalam ekosistem hutan hujan tropika.

Nyatakan tiga komponen abiotik yang terdapat dalam ekosistem hutan hujan tropika.

Jawapan:
Tiga komponen abiotik yang terdapat dalam ekosistem hutan hujan tropika:
(i) Tenaga matahari – Membekalkan sumber tenaga kepada pengeluar, iaitu tumbuh sepanjang tahun dengan suhu di antara 26 °C hingga 27 °C dengan bezantara suhu tahunan yang kecil.
(ii) Hujan – Membekalkan jumlah hujan yang banyak dan lebat dengan jumlah 2 030 mm setahun, menjamin kelembapan udara dan tiada musim kering yang nyata.
(iii) Tanah – Batuan yang terhasil daripada proses luluhawa kimia menghasilkan pelbagai jenis regolit seperti tanah liat, tanah pasir, aluvium dan lain-lain.

Related posts