Nyatakan tiga peranan tumbuh-tumbuhan dalam sesebuah ekosistem.

Nyatakan tiga peranan tumbuh-tumbuhan dalam sesebuah ekosistem.

Jawapan:

  • Mengawal keseimbangan ekosistem sebagai pengeluar utama dalam rantaian dan siratan makanan.
  • Menukarkan tenaga suria kepada tenaga kimia melalui proses fotosintesis.
  • Tumbuhan saprofit seperti lumut dan kulat berperanan menguraikan bahan organik seperti buah dan daun yang gugur, najis dan air kencing haiwan serta haiwan dan tumbuhan mati untuk mengembalikan nutrien kepada tanah.
  • Tumbuhan melalui proses fotosintesis menyerap gas karbon dioksida dan membebaskan gas oksigen dalam respirasi dan pernafasan haiwan.

Related posts