Nyatakan tiga peranan tumbuh-tumbuhan dalam sesebuah ekosistem.

Nyatakan tiga peranan tumbuh-tumbuhan dalam sesebuah ekosistem.

Jawapan:

  • Sebagai pengeluar: Tumbuhan menghasilkan makanan melalui fotosintesis, memulakan rantai makanan dalam ekosistem.
  • Sebagai sumber makanan: Tumbuhan menyediakan makanan kepada pelbagai organisme, termasuk haiwan dan mikroorganisma.
  • Sebagai habitat: Tumbuhan menyediakan tempat tinggal dan perlindungan kepada pelbagai spesies haiwan, memelihara kepelbagaian hayati dalam ekosistem.

Related posts