Pada pandangan anda, apakah kepentingan kemajuan sains dan teknologi kepada negara kita?

Pada pandangan anda, apakah kepentingan kemajuan sains dan teknologi kepada negara kita?

Jawapan:

Kepentingan kemajuan sains dan teknologi kepada negara kita ialah

  • Kemajuan ekonomi
  • Peningkatan taraf hidup
  • Keselamatan negara
  • Keselesaan hidup
  • Menaikkan nama negara
  • Peningkatan produktiviti

Related posts