PERISTIWA DI PAHANG

Peristiwa di Pahang pada abad ke-19 melibatkan konflik antara Dato’ Bahaman dan rakan-rakannya dengan pemerintahan British. Konflik ini mencerminkan penentangan terhadap pelaksanaan undang-undang British yang bertentangan dengan sistem politik dan adat resam tempatan.

A. Jawapan Lengkap:

 1. Penolakan terhadap Undang-undang British:
  Dato’ Bahaman menentang pemerintahan British di Pahang kerana menolak pelaksanaan undang-undang British yang bertentangan dengan adat resam dan sistem politik tempatan. Pengenalan peraturan baru tersebut menyebabkan beliau kehilangan kuasa sebagai Orang Kaya Setia Perkasa Pahlawan Semantan.
 2. Pembangkangan dan Penyerangan:
  Dato’ Bahaman bersama rakan-rakannya seperti Tok Gajah dan Imam Rasul bersatu menentang British selama lima tahun. Mereka melancarkan serangan-serangan terhadap pihak British, termasuk serangan terhadap balai polis di Lubuk Terua dan Kuala Tembeling.
 3. Perlawanan dan Perlindungan:
  Dato’ Bahaman dan pengikutnya melancarkan serangan-serangan untuk menentang kehadiran British di kawasan tersebut. Mereka mendapat perlindungan daripada pembesar Terengganu dan Kelantan serta berundur ke Kelantan dan kemudian ke Thailand. Di sana, Dato’ Bahaman mendapat perlindungan politik dari Raja Chulalongkorn.
 4. Penetapan dan Akhir Hayat:
  Dato’ Bahaman dan Tok Gajah menetap di Hulu Terengganu manakala Dato’ Bahaman kemudiannya berpindah ke Bangkok dan menetap di Chieng Mai. Beliau diberi wang sara hidup oleh Raja Chulalongkorn dan meninggal dunia di sana.

B. Jawapan Ringkas:

Peristiwa di Pahang pada abad ke-19 melibatkan penentangan Dato’ Bahaman dan rakan-rakannya terhadap pemerintahan British. Mereka menolak undang-undang British yang bertentangan dengan adat resam tempatan dan melancarkan serangan-serangan terhadap pihak British. Dato’ Bahaman mendapat perlindungan dari pembesar Terengganu dan Kelantan sebelum berpindah ke Thailand, di mana beliau meninggal dunia di Chieng Mai.

Related posts