Pernyataan yang manakah BENAR tentang ciri-ciri sebuah perniagaan perkongsian?

Pernyataan yang manakah BENAR tentang ciri-ciri sebuah perniagaan perkongsian?

jawapan:

Liabiliti tidak terhad

Related posts