Pilih peranan yang benar tentang agensi terlibat dalam R & D berikut. (Pilih 2 jawapan )

Pilih peranan yang benar tentang agensi terlibat dalam R & D berikut. (Pilih 2 jawapan )

Jawapan:

SIRIM- Memastikan pembangunan produk yang berkualiti dan selamat
MARDI- Meningkatkan produktiviti dan kualiti pertanian

Related posts